Mitt i semestern släppte Brå sin halvårsrapport över antalet anmälda brott i Sverige. De preliminära siffrorna visar att det totalt anmäldes 3 % fler brott under första halvåret 2016 jämfört med samma period förra året. Anmälningarna gällande brott mot person har dock ökat mer, särskilt anmälningarna om sexualbrott.

Brås rapport baseras på alla de händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. Det innebär att även händelser som efter utredning inte visat sig vara brott är inkluderade. Statistiken ger detta till trots en allmän beskrivning av den anmälda brottslighetens nivå och utveckling, vilket gör den intressant att titta närmre på.

Flest anmälningar om stöld, men bedrägeri och skadegörelse ökade mest

Den preliminära statistiken för första halvåret 2016 visar att det totalt anmäldes 748 000 brott. Av dessa var 32 % stöldbrott, 17 % brott mot enskild person, 14 % skadegörelsebrott och 14 % bedrägeribrott.

Trots att stöldbrott utgör den största gruppen är det dock inte den typen av anmälningar som har störst ökning. Istället är det anmälningarna om bedrägeribrott (+23 %), skadegörelsebrott (+10%) och om brott mot enskild person (+5%) som ökat mest, jämfört med samma period förra året.

Anmälningar om sexuellt ofredande ökade med 21 %

Även om anmälningarna för ”brott mot enskild person” ökat generellt så finns det stora variationer inom kategorin: anmälningar om olaga tvång, avlyssning m.m. minskade t.ex. med 8 % under första halvåret 2016 jämfört med samma period 2015, medan anmälningarna om sexualbrott ökade med 13 %.

Framförallt är det anmälningar om sexuellt ofredande som har skjutit i höjden – den typen av anmälningar har nämligen ökat med 21 % från förra året. I Brås rapport framgår det också att antalet anmälda våldtäkter har ökat sedan det första halvåret 2015. Denna utveckling förklaras dock med en skärpt sexualbrottslagstiftning som gjort det möjligt att inkludera fler typer av gärningar i begreppet våldtäkt.

Fler anmälningar att vänta?

Avslutningsvis är det värt att notera Brås beskrivning av utvecklingen för samtliga anmälda brott:

“Under de första halvåren de senaste tio åren har de anmälda brotten ökat med 16 procent. Ökningen har skett successivt sedan det första halvåret 2007.” (s.3)

Det är alltså högst troligt att vi ser en liknande rapport även nästa sommar… Men vi hoppas så klart att trenden vänder!


Vill du läsa Brås rapport i sin helhet? Här finns den som pdf-fil.