Nu i tider där mörkret faller på kan det ibland kännas lite olustigt att gå utanför dörren. Platser som känns helt ofarliga i dagsljus framstår i mörker som hotfulla. Känner du igen dig? Du är inte ensam.

VARANNAN KVINNA OTRYGG

Det är många av oss som helst inte rör oss utomhus när mörkret kommer smygande. En känsla av obehag skapas när vi med blotta ögat inte kan se vad som finns varken framför eller bakom oss. Ljud som inte går att urskilja vilket håll de kommer ifrån spär på den känslan. Vi vet alla hur det känns, och de flesta av oss har någon gång i livet blivit varnade – eller varnat någon annan – om vad som kan hända när man går själv i mörkret.

Enligt en undersökning av Aftonbladet känner sig nästan 50% av kvinnorna som blivit tillfrågade otrygga när de motionerar eller går själva i mörkret och 20% av männen uppger samma sak. Att känna sig otrygg innebär att man begränsar och anpassar sig själv, kanske struntar man i den där kvällspromenaden eller tar en lång omväg hem för att undvika nersläckta vägar.

BELYSNING LÖSNINGEN PÅ ALLT?

Enligt Brottsförebyggande rådet är ökad belysning viktigt för att minska otryggheten. Belysning kan inte bara öka känslan av trygghet utan också verka förebyggande mot brott. En teori är att väl belysta platser kan vara avskräckande för eventuella gärningsmän. Detta eftersom de ofta drar till sig mer människor och synligheten ökar.

En annan tanke är att när ett visst område upprustas med bättre belysning skapas en stolthet hos de boende över att just deras område blivit investerat i. Genom stoltheten bildas en sammanhållning som i sin tur leder till en informell, social kontroll. Denna kontrollen sägs kunna verka brottsförebyggande.

Vi på Bodyguard tycker det är en självklarhet att alla människor ska kunna känna sig trygga i sin vardag. Man ska inte behöva begränsa eller anpassa sig, vare sig det är ljust eller mörkt ute. Med våra produkter kan du – eller någon annan du är rädd om – känna säkerhet och trygghet oavsett belysning eller tid på dygnet.