Vi pratar ofta om trygghet i samhället. Och det är kanske inte så konstigt – enligt psykologiforskare påverkar nämligen tryggheten vår psykiska hälsa och vår förmåga att kunna förverkliga oss själva. Med andra ord borde trygghet vara vägen till ett lyckligt liv, eller?

Generellt sett kan man säga att trygghet är en känsla av tillit som uppstår när en person uppfattar att det inte finns några hot. Begreppet har en central roll inom psykologin och används för att förklara såväl psykisk hälsa som motivation. Forskare inom utvecklingspsykologin har t.ex. funnit att den trygghet som småbarn upplever är kritisk för deras psykiska hälsa.

Maslows behovshierarki förklarar hur vi prioriterar trygghet

En av de mest kända psykologiteorierna är Maslows behovshierarki. Den förklarar hur människor prioriterar sina behov och därmed vad som motiverar dem till vissa handlingar. Enligt Maslows teori kan en människas behov delas in i fem kategorier som går från hög till låg prioritet: fysiologi, trygghet, gemenskap, självkänsla och slutligen självförverkligande. På grund av denna rangordning blir de senare kategorierna inte viktiga för individen förrän de mer grundläggande behoven är uppfyllda, menar Maslow (vill du läsa mer om teorin, se lätt att lära).

Först vatten och mat, därefter trygghet – och sen då?

Behovshierarkin säger alltså att vi inte prioriterar vår trygghet förrän vi har de fysiologiska behoven – mat, vatten, luft och sex – uppfyllda. Och den prioriteringen är kanske inte så anmärkningsvärd. Vad som är mer intressant är dock att Maslows teori visar trygghetens centrala roll för gemenskap, självkänsla och självförverkligande, eftersom vi enligt hierarkin enbart kan prioritera dessa områden när vi känner säkerhet och stabilitet.

Trygghetens viktiga roll i samhället

Att det pratas så mycket om hur viktigt trygghet i samhället är, är alltså inte så konstigt enligt Maslows teori: tryggheten är ju en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra andra behov! För vad vore ett liv utan gemenskap, självkänsla eller självförverkligande? Inte särskilt mycket. Därför menar vi på Bodyguard att trygghet bör prioriteras ännu mer i samhället, eftersom den kan sägas lägga grunden till ett gott liv.

Det kan med andra ord inte bli för mycket prat om trygghet, så länge det leder till åtgärder som gör att människor känner sig säkrare. För alla förtjänar möjligheten till gemenskap, självkänsla och självförverkligande.