Bodyguard Säkerhetsprodukter Sverige AB drivs från och med Juni 2014 med ny ägarledning. Verksamheten kommer utvecklas med ett starkare fokus på självförsvarsspray och personlarm som är vår kärnverksamhet.

Vi lanserar samtidigt en ny fräsch och uppdaterad sajt tillsammans med vår uppdaterade grafiska profil och marknadsplan.