Det är med stor glädje vi på Bodyguard AB uppmärksammar att den bästsäljande författaren Katerina Janouch valt att lyfta frågan om kvinnors säkerhet i sin nya roman “Vapendragerskan”, och då även vårt företag och den försvarsspray för självförsvar som vi producerar.

I den tionde delen i romanserien betonas vikten av säkerhet och individens möjlighet att värna sin egen och omgivningens trygghet. I “Vapendragerskan” möter huvudkaraktären Cecilia Lund en kvinna som arbetar med självförsvar – något som visar sig vara livsavgörande.

Katerina Janouch har tidigare uttalat sig om vikten av att kvinnor vid behov kan försvara sig om de blir utsatta för överfall. I sin nya bok “Vapendragerskan” väver hon in detta tema i bokens spännande handling. Enligt den senaste undersökningen från BRÅ känner sig var tredje kvinna otrygg då hon vistas ute idag, en alarmerande utveckling som vi på Bodyguard AB givetvis vill försöka påverka i en positiv riktning genom att utrusta kvinnor och män med produkter med vars hjälp de kan öka sin personliga säkerhet och därigenom sin trygghet.

Vi på Bodyguard AB arbetar aktivt för att öka möjligheterna till ett enkelt, effektivt och legalt sätt att försvara sig. Där ingår både vår populära försvarsspray samt vårt smidiga överfallslarm.

Sedan starten 1996 har vi noterat ett ökat intresse för våra säkerhetsprodukter.

Att försvarssprayen nu även hittat sin väg in i skönlitteraturen är glädjande och en indikator på en ökad medvetenhet om vikten av ett fungerande självförsvar och säkerhetstänk.

För mer information om Bodyguard AB och våra produkter, kontakta Björn Hansson, VD, [email protected]