Pressmeddelande • 2016-03-07 10:38 CET

Många kvinnor känner sig otrygga när de är ute själva när det är mörkt. För att uppmärksamma kvinnors utsatthet och ge fler kvinnor möjlighet att försvara sig kommer Bodyguard i samband med internationella kvinnodagen dela ut gratis självförsvarssprayer på Emporia i Malmö.

Bodyguard Försvarssprayer
Spray IK 2016

Otrygghet och rädsla bland kvinnor är ett högst aktuellt ämne. Senast i veckan skrev Aftonbladet om att många kvinnor är rädda när de är ute ensamma på kvällstid. Enligt en undersökning som tidningen har gjort känner sig så många som varannan kvinna otrygg när hon motionerar på kvällen eller går hem själv. Många håller nycklarna i handen eller ringer upp en kompis när de känner sig rädda, men i ett kritiskt läge är frågan om de här taktikerna räcker.

– Att försvara sig med hjälp av en nyckel är ganska värdelöst när en hotfull situation uppstår. Det kräver närkontakt med förövaren och är sällan särskilt effektivt. Dessutom riskerar man att skada sig själv i handen med nyckeln. Det är helt enkelt en falsk trygghet, säger Björn Hansson, VD för Bodyguard.

Bodyguard producerar och säljer olika sorters självförsvarsprodukter. Det är framförallt försvarssprayer och larm som är storsäljarna. För att uppmärksamma de många våldsbrotten mot kvinnor och för att fler ska få upp ögonen för att det finns sätt att försvara sig kommer Bodyguard stå på Emporia i Malmö på tisdag. Mellan kl 12 och 20 kommer det att delas ut försvarssprayer till kvinnor.

– Vi gör det här eventet för att uppmärksamma kvinnors utsatthet. Ingen ska behöva känna sig otrygg, men tyvärr är det många som gör det. Vi vill ge alla en möjlighet att försvara sig i en överfallssituation, och då är självförsvarsspray väldigt effektivt, säger Björn Hansson.

Bodyguards försvarssprayer är helt lagliga och innehåller ett förblindande ämne som svider rejält, samt (i vissa sprayer) ett färgämne som är mycket svårt att tvätta bort. Sprayerna kan både förhindra och avbryta ett överfall samtidigt som de märker ut förövaren.

Vad? Event arrangerat av Bodyguard Säkerhetsprodukter.
Hur? Gratis försvarssprayer kommer att delas ut till kvinnor på plats.
När? På internationella kvinnodagen, tisdagen 8 mars, kl 12-20.
Var? Köpcentret Emporia i Malmö, innanför Bärnstensentrén, vid rulltrapporna.

Följ eventet på Facebook