Knappt halvvägs in i ”Movember” och med Fars dag bakom oss kan vi konstatera att det onekligen är männens månad. Och vi på Bodyguard riktar strålkastarna mot det faktum att inte bara kvinnor, utan också män utsätts för våld i vårt samhälle.

Ofta är det kvinnor som hamnar i fokus – det är fler kvinnor än män som blir utsatta för sexualbrott och det är fler kvinnor än män som utsätts för våld i nära relationer. Men när det gäller misshandel är andelen utsatta män större än andelen utsatta kvinnor.

Det ligger dessutom en stor skillnad i var misshandeln äger rum: 62% av misshandelsfallen mot män under 2014 skedde på allmän plats, medan motsvarande andel för kvinnor endast var 33%. Så när kompisgänget splittras utanför krogen en lördagsnatt är risken för överfall och misshandel på vägen hem störst för killar. Särskilt drabbad är åldersgruppen 20-24 år, där nästan var tjugonde blev utsatt för misshandel förra året.

Så vad ska vi göra? Tjejer får tidigt lära sig att inte gå hem själva efter festen och att hålla nycklarna i handen. Men killar? Vilka tips får de? Det verkar som om att vi på något sätt räknar med att de ska klara sig själva. Det är uppenbart att det inte räcker. De borde kanske, precis som tjejer, lära sig att undvika farliga platser och personer?

Givetvis är lösningen mer komplicerad än så; det verkliga problemet som måste åtgärdas är de som utövar våldet, inte de som faller offer för det. Men fram tills dess att vi nått den utopiska värld där ingen skadar någon annan får vi göra det vi kan. Till att börja med kan vi alla försöka bli mer medvetna om mäns utsatthet. Och tjejer kanske kan dela med sig av några tips.

All statisk är hämtad från Brottsförebyggande rådets rapport ”Utsatthet för brott 2014”. Rapporten är ett delresultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2015 som kommer i januari nästa år, och ni kan hitta den via följande länk: https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2015-11-04-utsatthet-for-brott-2014.html