Hur många utsätts för brott? Och vilka är det som drabbas? Det och många fler frågor svarar Brottsförebyggande rådets årliga delrapport “Utsatthet för brott” på. Den senaste statistiken släpptes i förra veckan – och vi på Bodyguard summerar givetvis de viktigaste resultaten.

ÖVER EN MILJON SVENSKAR UTSATTA

Varje år sammanställer Brå hur stor andel av befolkningen i åldern 16–79 år som blivit utsatt för misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Mellan åren 2007 och 2012 har siffran legat på 11-12%, men år 2013 ökade den till 12,7%, för att sedan sjunka till 11,3% år 2014.

Nu ökar andelen brottsutsatta personer igen. Den senaste rapporten visar att hela 13,3% av befolkningen blev utsatta för det som kallas brott mot enskild person under förra året. Totalt handlar det alltså om 1 008 000 personer som råkade ut för antingen misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier.

MISSHANDEL MINSKAR OCH BEDRÄGERIER ÖKAR

I rapporten konstaterar Brå att misshandel, bedrägerier och sexualbrott är de brott som haft tydligast utveckling de senaste åren. Men medan andelen personer som utsatts för misshandel har minskat från 2,7 % år 2005 till 2,0% förra året har utvecklingen varit omvänd för bedrägerier och sexualbrott.

Mellan 2007 och 2015 har nämligen andelen bedrägerioffer ökat från 2,4 till 3,5 %. Det är framför allt män som utsätts för bedrägerier och så har det varit samtliga år. Förra året utsattes 4,0 % av männen för bedrägerier, jämfört med 2,9 % bland kvinnorna. Lyckligtvis handlar det oftast om mindre summor pengar: majoriteten (ca 63%) av de som blir utsatta – oavsett kön – blir lurade på under 2 000 kr.

KVINNOR ALLT MER UTSATTA FÖR SEXUALBROTT

I likhet med bedrägerierna har utsattheten för sexualbrott ökat de senaste åren. Tidigare låg andelen utsatta på under 1%, men från 2012 syns en ökning och siffran ligger nu på 1,7% enligt Brås undersökning. Ökningen beror på att allt fler kvinnor utsätts för sexualbrott – andelen utsatta män har legat på ungefär samma nivå under samtliga år.

Mest drabbade är kvinnor mellan 16 och 24 år, där 9 % uppger att de blivit utsatta för någon form av sexualbrott under förra året. Det är en betydligt högre andel jämfört med 2013 då samma siffra låg på 3,8 %.

Får denna utsatthet oss att känna större otrygghet? Det är möjligt. Svaret får vi i januari när Brå släpper hela resultatet av den Nationella trygghetsundersökningen.


All statistik är hämtad från Brottsförebyggande rådets rapport ”Utsatthet för brott 2015”. Rapporten är ett delresultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016 som kommer i januari nästa år.