Dagligen möts vi av nyheter som berättar för oss att någon blivit skjuten, misshandlad eller bestulen. Att en fönsterruta blivit krossad på en skola eller att något har satts i brand. Vi blir intalade att det är så det är och att det är så det kommer förbli. Men måste det verkligen vara så?

VI KAN HJÄLPA TILL

Visst är det rättssystemets uppgift med polis och domstol som har det största ansvaret när brott begås. Men att brott begås kan undvikas med hjälp av förebyggande åtgärder. Även här har staten det största ansvaret att aktivt arbeta för att förebygga kriminalitet. Men med hjälp av oss – vanliga människor i alla städer, kan det förebyggande arbetet lyckas ännu bättre.

CIVILKURAGE

Enligt Nationalencyklopedin betyder civilkurage ”mod att stå upp för sin mening även när det innebär en personlig risk”. Det kan t.ex. innebära att ingripa när någon blir illa behandlad, att helt enkelt säga ifrån när något inte går rätt till.
Man kan även se civilkurage som ett slags ansvar, både mot samhället och mot andra runt omkring. Att göra saker som kanske egentligen inte krävs av en; hjälpa och bry sig om sina grannar när det krisar, helt enkla saker som att ge sitt säte till en äldre person på bussen eller kanske faktiskt våga säga till ungarna på gatan när de är stökiga.

INSPIRERA ANDRA – OCH GÖR SKILLNAD

Man kan ifrågasätta varför allt det där ska vara nödvändigt, och självklart är det upp till var och en hur man väljer att göra. Men att hjälpa någon kan i sin tur leda till att den personen hjälper någon annan. Att våga säga ifrån när någon blir illa behandlad eller stoppa ett bråk innan det ens utbrutit kan inspirera någon annan att göra samma sak om en ny situation skulle uppstå.
Ofta tänker man att ens egna handlingar inte har någon betydelse. Men så är det inte. Våra handlingar påverkar andra mer än vad vi tror. Genom att vi visar välvilja mot våra medmänniskor i samhället kan vi förhoppningsvis också få ett vänligare samhälle tillbaka.

Vi på Bodyguard är övertygade om att även den lilla människan kan göra stor skillnad!